Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 23r

Y bedwaredd gainc

23r

89

ẏmlad a|ỽnaethant ac o nerth
grẏm ac angerd a|hut a|lledrith
guẏdẏon a|oruu. a|phrẏderi a|las.
ac ẏ|maen tẏuẏaỽc uch ẏ|uelen
rẏd ẏ cladỽẏt. ac ẏno ẏ maẏ ẏ|ued.
Gỽẏr ẏ deheu a|gerdassant ac ar  ̷ ̷+
gan truan ganthunt parth ac
eu gỽlat. ac nit oed rẏued eu har  ̷ ̷+
glỽẏd a gollẏssẏnt a llaỽer oc eu
goreuguẏr. ac eu meirch ac eu har  ̷ ̷+
ueu can mỽẏaf. Gỽẏr gỽẏned a
ẏmchỽeles dracheuẏn ẏn llaỽen
oraỽenus. arglỽẏd heb·ẏ guẏdẏ  ̷ ̷+
on ỽrth uath. ponẏt oed iaỽn ẏn  ̷+
ni ollỽng eu dẏlẏedauc ẏ ỽẏr
|deheu a|ỽẏstlẏssant in ar tang  ̷ ̷+
neued ac nẏ dẏlẏỽn ẏ garcharu.
Rẏdhaer ẏnteu heb·ẏ math. a|r
guas hỽnnỽ a|r gỽẏstlon oed gẏt
ac ef a|ellẏngỽẏt ẏn ol guẏr ẏ de  ̷+
heu. Enteu math a|gẏrchỽẏs caer
tathẏl. Giluaethỽẏ uab don a|r
teulu a uuassẏnt gẏt ac ef a gẏrch  ̷ ̷+
ẏssant ẏ gẏlchaỽ gỽẏned mal ẏ
gnotaẏssẏnt a|heb gẏrchu ẏ|llẏs.
Enteu uath a gẏrchỽẏs e|ẏstauell
ac a beris kẏỽeiraỽ lle idaỽ ẏ|ben  ̷ ̷+
elinẏaỽ ual ẏ carei dodi ẏ draet
ẏm|plẏc croth ẏ uorỽẏn. arglỽẏd
heb·ẏ goeỽẏn keis uorỽẏn a uo is
dẏ draet ỽeithon gỽreic ỽẏf i. Pa
ẏstẏr ẏỽ hẏnnẏ. kẏrch arglỽẏd a
doeth am uẏm penn a hẏnnẏ ẏn
diargel ac nẏ buum distaỽ inheu.
nẏ bu ẏn|ẏ llẏs nẏ|s guẏpei. Sef
a doeth dẏ nẏeint ueibon dẏ|chỽaer

90

arglỽẏd. gỽẏdẏon uab don. a gilua+
ethỽẏ uab don. a threis arnaf a|oru+
gant a chẏỽilẏd ẏ titheu. a chẏscu
a|ỽnaethpỽẏt genhẏf a hẏnnẏ
i|th ẏstauell ac i|th ỽelẏ. Je heb ẏn+
teu ẏr hẏnn a allaf i mi a|baraf
iaỽn ẏti ẏn gẏntaf. ac ẏn ol uẏ
iaỽn ẏ bẏdaf inheu. a thitheu
heb ef mi a|th gẏmeraf ẏn ỽreic
im. ac a rodaf uedẏant uẏg|kẏ+
uoeth i|th|laỽ ditheu. ac ẏn hẏn+
nẏ nẏ doethant ỽẏ ẏng|kẏuẏl ẏ
llẏs. namẏn trigẏaỽ ẏ|gẏlchaỽ
ẏ ỽlat a ỽnaethant. ynẏ aeth gu  ̷+
ahard udunt ar ẏ bỽẏt a|ẏ llẏnn.
ẏn gẏntaf nẏ doethant ỽẏ ẏn|
gẏuẏl ef. Ẏna ẏ doethant ỽẏnteu
attaỽ ef. arglỽẏd heb ỽynt. dẏd
da it. Je heb ẏnteu aẏ ẏ|ỽneuthur
iaỽn ẏmi ẏ doethauch chỽiar+
glỽẏd i|th eỽẏllus ẏd ẏdẏm.
Bei uẏ eỽẏllỽẏs nẏ chollỽn o
ỽẏr ac arueu a golleis. Vẏg|kẏ+
ỽilẏd nẏ ellỽch chỽi ẏ dalu ẏ
mi heb angheu prẏderi. a chan
doethauch chỽitheu ẏ|m eỽẏllus
inheu mi a|dechreuaf boen ar+
naỽch. ac ẏna ẏ|kẏmerth e|hut+
lath ac ẏ treỽis giluathỽẏ ẏnẏ
uẏd daran eỽic. ac achub ẏ llall
a|ỽnaeth ẏn gẏflẏm kẏt mẏn+
hei dianc nẏ|s gallei. a|ẏ taraỽ
a|r un hutlath ẏnẏ uẏd ẏn garỽ.
Canẏs ẏỽch ẏn rỽẏmedigaeth
mi a ỽnaf ẏỽch gerdet ẏ·gẏt.
a|ch bot ẏn gẏmaredic. ac ẏn