Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 22r

Y bedwaredd gainc

22r

85

Je heb ỽẏnte pa draỽscỽẏd ẏ ke  ̷+
ir ỽẏnteu. Mi a baraf eu cael heb+
ẏ guẏdẏon. ac ẏna ẏd aeth ef
ẏn|ẏ geluẏdodeu ac ẏ|dechreuaỽt
dangos ẏ hut. ac ẏd hudỽẏs deu  ̷ ̷+
dec emẏs. a deudec milgi bronỽẏn
du pob un ohonunt. a deudec torch.
a|deudec kẏnllẏuan arnunt a neb
o|r a guelei ni ỽẏdat na bẏdẏnt
eur. a deudec kẏfrỽẏ ar ẏ meirch
ac am pob lle ẏ dẏlẏei haẏarn
uot arnunt ẏ bẏdei gỽbẏl o eur.
a|r frỽẏneu ẏn un ỽeith a hẏn  ̷ ̷+
nẏ. a|r meirch ac a|r cỽn ẏ doeth
ef at prẏderi. Dẏd da it arglỽẏd
heb ef. duỽ a|ro da it heb ef a|gra  ̷ ̷+
essaỽ ỽrthẏt. arglỽẏd heb ef
llẏma rẏdit ẏti am ẏ geir a|dẏ  ̷ ̷+
ỽedeist neithỽẏr am ẏ|moch na|s
rodut ac na|s guerthut. titheu
a ellẏ gẏfneỽit ẏr a uo guell.
Minheu a rodaf ẏ deudeg meirch
hẏnn ual ẏ maent ẏn gẏueir
ac eu kẏfrỽẏeu ac eu frỽẏneu.
a|r deudec milgi ac eu torcheu ac
eu kẏnllẏuaneu ual ẏ guelẏ.
a|r deudec tarẏan eureit a|ỽelẏ|di
racco. Ẏ rei hẏnnẏ a rithassei ef
o|r madalch. Je heb ẏnteu. ni a
gẏmerỽn gẏnghor. Sef a|gaus  ̷+
sant ẏn|ẏ kẏnghor rodi ẏ moch
e|ỽẏdẏon. a chẏmrẏt ẏ meirch a|r
cỽn a|r tarẏaneu ẏ gantaỽ ẏnteu.
ac ẏna ẏ kẏmerẏssant ỽẏ ganhe+
at ac ẏ dechreussant gerdet a|r
moch. a geimeit heb·ẏ guẏdẏon

86

reit ẏỽ in gerdet ẏn brẏssur. nẏ
phara ẏr hut namẏn o|r prẏt pỽẏ
gilẏd. a|r nos honno ẏ kerdẏssant
hẏt ẏ|gỽarthaf keredigẏaỽn ẏ
lle a elỽir etỽa o achaus hẏnnẏ
mochtref. a thrannoeth ẏ kẏme  ̷+
rẏssant eu hẏnt dros elenit ẏ|do+
ethant. a|r nos honno ẏ buant
·rỽng keri ac arỽẏstli ẏn||dref
a elỽir heuẏt o achaus hẏnnẏ
mochtref. ac odẏna ẏ kerdẏssant
racdunt. a|r nos honno ẏd aethant
hẏt ẏg|kẏmỽt ẏm|poỽẏs a elỽir
o|r ẏstẏr hỽnnỽ heuẏt mochnant.
ac ẏno ẏ buant ẏ|nos honno.
ac odẏna ẏ kerdẏssant hẏt ẏg  ̷ ̷
cantref ros. ac ẏno  buant ẏ nos
honno ẏ mẏỽn ẏ dref a elỽir etỽa
mochtref. Ha|ỽẏr heb ẏ|gỽẏdẏon
ni a|gẏrchỽn kedernit gỽẏnet
a|r aniueileit hẏnn. ẏd ẏs ẏn llu+
ẏdaỽ ẏn an ol. Sef ẏ kẏrchẏssant
ẏ dref uchaf o arllechỽoed ac ẏno
gỽneuthur creu ẏ|r moch ac o|r
achaỽs hỽnnỽ ẏ dodet creuỽrẏon
ar ẏ dref. ac ẏna guedẏ gỽneuth+
ur creu ẏ|r moch ẏ kẏrchẏssant
ar uath uab mathonỽẏ hẏt ẏg
kaer tathẏl. a|phan doethant ẏno
ẏd oedit ẏn dẏgẏuori ẏ|ỽlat. Pa
chỽedleu ẏssẏd ẏma heb·ẏ gỽẏdẏ+
on. Dẏgẏuor heb ỽẏ ẏ mae prẏ+
deri ẏn ẏch|ol chỽi un cantref ar|u+
geint. Rẏued uu hỽẏret ẏ kerdẏs+
saỽch|i. Mae ẏr aniueileit ẏd aetha+
ỽch ẏn eu hỽẏsc heb ẏ math. Maent