Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 20r

Y drydedd gainc

20r

77

heb ef. prẏf a|ỽelaf i|th laỽ di ual
llẏgoden. a drỽc ẏ gueda ẏ ỽr kẏ  ̷+
uurd a thidi ẏmodi prẏf kẏfrẏỽ
a hỽnnỽ. gellỽg e|ẏmdeith ef. Na
ellẏnghaf ẏrof a duỽ heb ẏnteu
ẏn lledratta ẏ keueis ef a chẏfre  ̷+
ith lleidẏr a ỽnaf inheu ac ef ẏ
grogi. arglỽẏd heb ynteu rac i
guelet gỽr kẏuurd a|thidi ẏn|
gueith hỽnnỽ punt a geueis i
o gardotta mi a|e rodaf it a gellỽ  ̷ ̷+
ng ẏ prẏf hỽnnỽ e|ẏmdeith. Nac
ellẏnghaf ẏrof a duỽ nẏ|s guer  ̷ ̷+
thaf. Gỽna di arglỽẏd heb ef onẏ
bei hagẏr guelet gỽr kẏuurd
a|thidi ẏn teimlaỽ ẏ|rẏỽ brẏf a
hỽnnỽ nẏ|m torrei. ac e|ẏmdeith
ẏd aeth ẏr ẏscolheic. Val ẏ bẏd ẏ  ̷ ̷+
nteu ẏn dodi ẏ dulath ẏn|ẏ fẏrch.
na·chaf offeirat ẏn dẏuot ataỽ
ar uarch ẏn gẏỽeir. arglỽẏd dẏd
da it heb ef. duỽ a|ro da it heb+
|manaỽẏdan a|th uendith. be  ̷ ̷+
ndith duỽ it. a pha|rẏỽ ỽeith ar  ̷ ̷+
glỽẏd ẏd ỽẏd ẏn|ẏ ỽneuthur.
Crogi lleidẏr a|geueis ẏn lledrat  ̷ ̷+
ta arnaf heb ef. pa rẏỽ leidẏr ar  ̷ ̷+
glỽẏd heb ef. prẏf heb ẏnteu ar
ansaỽd llẏgoden. a lledratta a ỽ  ̷+
naeth arnaf. a|dihenẏd lleidẏr
a|ỽnaf inheu arnaỽ ef. arglỽẏd
rac dẏ|ỽelet ẏn ẏmodi ẏ prẏf hỽn  ̷ ̷+
nỽ mi a|ẏ prẏnaf ellỽng ef. ẏ duỽ
ẏ dẏgaf uẏ|ghẏffes na|ẏ ỽerthu
na|ẏ ollỽng na|s gỽnaf i. Guir|ẏỽ
arglỽẏd nẏt guerth arnaỽ ef dim.

78

Rac dẏ|ỽelet ti ẏn ẏmhalogi ỽrth
ẏ prẏf hỽnnỽ mi a rodaf it deir
punt a gollỽng ef e|ẏmdeith. Na
uẏnhaf ẏrof a duỽ heb ẏnteu
un guerth namẏn ẏr hỽnn a
dẏlẏ. ẏ grogi. En llaỽen arglỽẏd
gỽna dẏ uẏmpỽẏ. e|ẏmdeith ẏd
aeth ẏr offeirat. Sef a|ỽnaeth
ẏnteu maglu ẏ|llinin am uẏnỽ  ̷+
gẏl ẏ llẏgoden. ac ual ẏd oed ẏ  ̷+
n|ẏ dẏrchauael. llẏma rỽtter. es  ̷ ̷+
cob a ỽelei a|ẏ sỽmereu a|ẏ ẏniuer.
a|r escop e|hun ẏn kẏrchu parth
ac attaỽ. Sef a|ỽnaeth ẏnteu go+
hir ar ẏ ỽeith. arglỽẏd escop heb
ef dẏ|uendith. duỽ a rodo y uendith
it heb ef. Pa rẏỽ ỽeith ẏd ỽẏt|tẏ
ẏndaỽ. crogi lleidẏr a geueis ẏn
lledratta arnaf heb ef. Ponẏt llẏ+
goden heb ẏnteu a ỽelaf i ẏ|th laỽ
di. Je heb ẏnteu a|lleidẏr uu hi
arnaf i. Je heb ẏnteu can doethỽẏf
i ar diuetha ẏ prẏf hỽnnỽ mi a|
prẏnaf ẏ genhẏt. mi a rodaf seith
punt it ẏrdaỽ. a rac guelet gỽr
kẏuurd a|thi ẏn diuetha prẏf
mor dielỽ a hỽnnỽ. gollỽng ef
a|r da a geffẏ ditheu. Na ellẏng+
haf ẏrof a duỽ heb ẏnteu. kanẏ|s
gollẏngẏ ẏr hẏnnẏ. mi a rodaf
it pedeir|punt ar|ugeint o arya+
nt paraỽt a gellỽng ef. Na ell+
ẏnghaf dẏgaf ẏ duỽ uẏ|ghyffes
ẏr ẏ gẏmeint arall heb ef. Ca+
nẏ|s collẏghẏ ẏr hẏnnẏ heb ef
mi a rodaf it a|ỽelẏ o|uarch ẏn|