Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 19v

Y drydedd gainc

19v

75

gantunt. ac ẏna rỽng dicter a
llit taraỽ ẏmplith ẏ llẏgot a|ỽ  ̷ ̷+
naeth. a mỽẏ noc ar ẏ|gỽẏdbet
neu ẏr adar ẏn ẏr aỽẏr ni chẏtdr  ̷ ̷+
emei ef ar ẏr un ohonunt ỽẏ eith  ̷ ̷+
ẏr un a ỽelei ẏn amdrom ual ẏ
tebẏgei na allei un pedestric. ẏn
ol honno ẏ kerdỽẏs ef a||dala a
ỽnaeth a|ẏ dodi a ỽnaeth ẏn|ẏ ua  ̷ ̷+
nec. ac a llinin rỽmaỽ geneu
ẏ uanec a|ẏ chadỽ gantaỽ a chẏr  ̷+
chu ẏ llẏs. Dẏuot ẏ|r ẏstauell
ẏn ẏd oed kicua. a|goleuhau ẏ
tanac ỽrth y llinẏn dodi ẏ|uanec
ar ẏ|ỽanas a oruc. Beth ẏssẏd ẏ  ̷ ̷+
na arglỽẏd heb·ẏ kicua. lleidẏr
heb ẏnteu a|geueis ẏn lledratta
arnaf. pa|rẏỽ leidẏr arglỽẏd a
allut ti  dodi ẏ|th uanec heb hi.
llẏma oll heb ẏnteu a menegi
ual ẏr lẏgrẏssit ac ẏ diuỽẏnẏs+
sit ẏ grofdeu idaỽ. ac ual ẏ|doe+
thant ẏ llẏgot idaỽ. ẏ|r grofd
diỽethaf ẏn|ẏ ỽẏd. ac un oho  ̷ ̷+
nunt oed amdrom ac a|deleis
ac ẏssẏd ẏn|ẏ uanec. ac a|grogaf
inheu auorẏ. ac ẏ|m kẏffes ẏ|duỽ
bei as|caffỽn oll mi a|ẏ crogỽn.
arglỽẏd heb hi dirẏued oed hẏ  ̷+
nnẏ. ac eissỽẏs anỽẏmp ẏỽ gue  ̷ ̷+
let gỽr kẏuurd kẏmoned a|thi+
di ẏn crogi ẏ rẏỽ brẏf hỽnnỽ.
a phei gỽnelut iaỽn nẏt ẏmẏr  ̷+
rut ẏn|ẏ prẏf namẏn ẏ ellỽng
e|ẏmdeith. Meuẏl ẏmi heb ef
bei as|caffỽn ni* ỽẏ oll onẏ|s crogỽn.

76

ac a geueis mi a|e crogaf. Je arglỽẏd
heb hi nit oes achaỽs ẏmi ẏ uot
ẏn borth ẏ|r prẏf hỽnnỽ namẏn
goglẏt ansẏberỽẏt ẏti. a gỽna di  ̷ ̷+
theu dẏ eỽẏllus arglỽẏd. Bei gỽ+
ẏpỽn inheu defnẏd ẏn|ẏ bẏt ẏ|dẏ+
lẏut titheu bot ẏn borth idaỽ ef
mi a uẏdỽn ỽrth dẏ gẏnghor am  ̷+
danaỽ. a|chanẏs gỽnn arglỽydes.
medỽl ẏỽ genhẏf ẏ diuetha. a  ̷
gỽna ditheu ẏn llaỽen heb hi.
ac ẏna ẏ|kẏrchỽẏs ef orssed arbe  ̷ ̷+
rth a|r llẏgoden gantaỽ. a sengi  ̷
dỽẏ forch ẏn|ẏ lle uchaf ar ẏr
orssed. ac ual ẏ bẏd ẏ·uellẏ llẏma
ẏ guelei ẏscolheic ẏn dẏuot attaỽ
a hen dillat hẏdreul tlaỽt amda  ̷ ̷+
naỽ. ac neut oed seith mlẏned
kẏn|no hẏnnẏ ẏ pan ỽelsei ef na
dẏn na mil eithẏr ẏr pedỽar|dẏn
ẏ buassẏnt ẏ·gẏt ẏnẏ golles ẏ|deu.
arglỽẏd heb ẏr yscolheic dẏd da
it. Duỽ a rodo da it a graẏssaỽ ỽr  ̷ ̷+
thẏt heb ef. pan doẏ di ẏr ẏscolheic
heb ef. pan doaf arglỽẏd o|loẏgẏr
o ganu. a|phaham ẏ|gouẏnhẏ di
arglỽẏd heb ef. Na ỽeleis heb ef
neut seith mlẏned un dẏn ẏma
onẏt pedỽar dẏn diholedic a|thi  ̷ ̷+
theu ẏr aỽr honn. Je arglỽẏd i
mẏnet heb ef drỽẏ ẏ ỽlat honn
ẏd ỽẏf inheu ẏr aỽr honn. parth
a|m gỽlat uẏ hun. a pha|ryỽ ỽeith
ẏd ỽẏt|e ẏndaỽ arglỽẏd. Crogi
lleidẏr a|geueis ẏn lledratta ar  ̷ ̷+
naf heb ef. Ba|ryỽ leidẏr arglỽẏd