Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 4 (The White Book of Rhydderch, part 2) – page 17r

Y drydedd gainc

17r

65

ỽedẏ eu colli heb ỽẏbot dim |ỽrth  ̷ ̷+
unt onẏt ỽẏll pedỽar. Oẏ a arglỽẏd
duỽ heb·|manaỽẏdan mae ẏni  ̷+
uer ẏ|llẏs ac ẏn anniuer ninheu
namẏn hẏnn. aỽn ẏ|edrẏch. dẏuot
|r ẏneuad a|ỽnaethant nit oed
neb. kẏrchu ẏr ẏstauell a|r hundẏ
nẏ ỽelẏnt neb. Ẏ|medgell nac ẏg  ̷
kegin nit oed namẏn diffeithỽch.
Dechreu a|ỽnaethant ẏll pedỽar
treulaỽ ẏ|ỽled. a|hela a|ỽnaethant
a chẏmrẏt eu digriuỽch a|dechreu
a|ỽnaeth pob un o·honunt rodẏaỽ
|ỽlat a|r kẏuoeth ẏ edrẏch a|ỽelẏ+
nt aẏ tẏ aẏ kẏuanhed. a neb rẏỽ
dim nẏ ỽelẏnt eithẏr guẏdlỽdẏn.
a guedẏ treulaỽ eu gỽled ac eu dar+
merth ohonunt. dechreu a|ỽnaeth+
ant ẏmborth ar kic hela a|phẏscaỽt
a|bẏdaueu. ac ẏuellẏ blỽẏdẏn a|r
eil a|dreulẏssant ẏn digrif gantunt.
ac ẏn|ẏ diỽed dẏgẏaỽ a|ỽnaethant.
Dioer heb·|manaỽẏdan nẏ bẏdỽn
ual hẏnn. Kẏrchỽn loẏgẏr a|cheis  ̷+
sỽn greft ẏ caffom ẏn ẏmborth.
kẏrchu lloẏgẏr a|orugant. a|dẏuot
hẏt ẏn henford. a|chẏmrẏt arnunt
gỽneuthur kẏfrỽẏeu. a|dechreu
a ỽnaeth ef uanaỽẏdan llunẏaỽ  ̷ ̷
corueu. ac eu lliỽaỽ ar ẏ ỽed ẏ guel  ̷+
sei gan lassar|llaes gẏgnỽẏt a chalch
llassar. a|gỽneuthur calch lassar rac  ̷+
daỽ ual ẏ|gỽnathoed ẏ gỽr arall.
ac ỽrth hẏnnẏ ẏ gelỽir etỽa calch
llassar. am ẏ|ỽneuthur o lassar llaes
gẏgnỽẏtac o|r gueith hỽnnỽ tra

66

geffit gan uanaỽẏdan nẏ phrẏ+
nit gan gyfrỽẏd dros ỽẏneb hen+
ford na chorẏf na chẏfrỽẏ. ac ẏnẏ
adnabu pob un o|r kẏfrỽẏdẏon ẏ
uot ẏn colli o|ẏ henill. ac nẏ frẏnit
dim ganthunt o·nẏt guedẏ na
cheffit gan uanaỽẏdan. ac ẏn hyn  ̷+
nẏ ẏm·gẏnullaỽ ẏgẏt ohonunt.
a|duunaỽ ar ẏ lad ef a|ẏ gedẏmdeith
ac ẏn hẏnnẏ rẏbud a|gaỽssont
ỽẏnteu. a chẏmrẏt kẏnghor. am
adaỽ ẏ|dref. Erof|i a duỽ heb·
prẏderi ni chẏnghoraf|i adaỽ
|dref. namẏn llad ẏ taẏogeu
racco. Nac ef heb·|manaỽẏdan
bei ẏmladem ni ac ỽẏntỽẏ clot
drỽc uẏdei arnam ac ẏn carcha+
ru a|ỽneit. Ẏs guell in heb ef kẏr+
chu tref arall e|ẏmossẏmdeithaỽ
ẏndi. ac ẏna kẏrchu dinas arall.
a ỽnaethant ẏll pedỽar. Pa gel+
uẏdẏt heb·ẏ prẏderi a|gẏmerỽn
ni arnam. Gỽnaỽn tarẏaneu
heb·|manaỽẏdan. a ỽdom nin+
heu dim ẏ ỽrth hẏnnẏ heb·
prẏderi. Ni a|ẏ prouỽn heb ẏn+
teu. Dechreu gỽneuthur
gueith ẏ tarẏaneu eu llunẏ+
aỽ ar|ỽeith tarẏaneu da ỽel+
sẏnt. a dodi ẏ lliỽ a|dodẏssẏnt
ar ẏ kẏfrỽẏeu arnunta|gỽ+
eith hỽnnỽ a|lỽẏdỽẏs racdunt
hẏt na phrẏnit tarẏan ẏn ẏr
holl dref onẏt guedẏ na cheffit
ganthunt ỽẏ. Kẏflẏm oed eu
gueith ỽẏnteu a|diuessur a|+