Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 3 part ii – page 36

Cynghorau Catwn

36

hynny na|chret wenyeith. O byd llawer o veibion ytt dysc geluy+
dyt y|bop vn onadunt mal y|gallont ymborth e|hvnein. Gnawt yw
y bop peth dielw vot yn gv. ac y bop peth ku bot yn dielw. ac velly
yd|atnabydir y|nep a vo kybyd. a|r nep a|uo chwannawc. kystal. yw. hynny. ac.
erchi. ytt o rodir ytt peth dielw. tebic di y|da yny vo elwic a|chv. ac ot
erchir ytt beth a vo ku gennyt dyro ef kany wdost nat el yn|dielw
yn|y lle. ac velly ny bydy na|chwannawc na|chybyd. Y|peth a|noteych
y|gablu ar arall na wna dy|hun vyth. dybryt yw yr athro pan ang+
reifftyo e|hvn o|y gared. kystal. yw. hynny. ac. erchi. ytt na wnelych du|hun y|peth a
verych* ar arall y wneithur. Peth a|wedo ytt ac a vo yawn ytt y
dessyvu dessyf. ac a weler y vot yn adwyn ytt. kanys ynuyt yw ke+
issiaw peth ny allo y|diwadu o dylyet. kystal. yw. hynny. ac. erchi. ytt nat erchych
beth anyledus nac y|duw nac y|dyn. Kan gellir gwadu na henyw
o dylyet ac nat adwyn dim anyledus. Pethev anatnabydedigi+
on a|damsseuynt o|damwein. a phetheu atnabydedigion a|damse+
vynt o vrawt. pryt pan dreikler pedrus vuched o angheu gan+
nyon berygleu. kystal. yw. hynny. ac. erchi. yt. na vernych nac ar gar nac ar es+
trawn yny wyppych yn hyspys beth a vernych. Gossot yn lle yn+
nill pa dyd bynnac y|llavuryych. kystal. ac. erchi. ytt ynnill da o|th lavur
ac na lavuryych yn ouer. Darystwng yth gedymeith yn vynych
kyt gellych y|orchyuygv. kanys etelijr kyueillyon da o|wassana+
eth. kystal. yw. hynny. ac. erchi. yt. perchi dy gedymeith a|y anrydedu. kyt bych
gwell gwr noc ef. kanys vn o|r petheu mwyaf y|keffir. kedyme+
ith o vot yn da dy wybot. Na phedrussa dreulyaw peth bychan.
pan vych yn keissyaw peth mawr. kystal. yw. hynny. ac. erchi. yt. pan vych yn ke+
issyaw peth mawr y|gan dyn arall ay swyd anrydedus ay da
arall na ochelych dreulyaw peth yn keissyaw hynny. ac yn ke+
issyaw y|petheu hynny y byd kyssylledic rat a|charyat. kystal. yw. hynny. ac. erchi.
ytti rodi dy da yth gar a|th gedymeith. a rodi onadunt wynteu
eu da y|titheu. Ymogel rac dwyn gwythloned gyt a|r hwnn y|mae
kyssylletuc* rat. kystal. yw. hynny. ac. erchi. yt. na bych na llidiawc na gwythla+
wn wrth nep o|th rieni. Kanys rat a|chyssondep a|dyly bot yr+