Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 3 part ii – page 33

Cynghorau Catwn

33

rac kaffael drwc o|y achaws. Krynodeb a|dyly y|ossot yr golu+
doed yn amser. kystal. yw. hynny. ac. erchi. ytt. krynoi daoed yn amser. Byd wa+
stat a|chlaear megis y|dessyf* yr annwyt. kystal. yw. hynny. ac. erchi. yt. bot yn|wa+
stat ac yn hygar dy bwyll a|th|annyan. Doeth a symut yn amse+
roed y uoesseu hep gared. kystal. yw. hynny. ac. erchi. y|titheu tebygv y|r doeth
bot yn vassw weithyeu. ac yn brud weithyeu ereill. a|medru pob
vn a wna doeth yn amser. Na chret yn ormod dim yth wreic nyt
amgen noc am dy weission. canys mynych yw y|r wreic cassav
y|nep a garo y|gwr. kystal. yw. hynny. ac. erchi. ytt na|chretych guhudet dy wre+
ic ar dy weission yn ormod. yny wyppych beth vont ay gwirion
ay geuawc. cany wyr gwreic atnabot yawn mwy no cham.
Pan gynghorych di arall o gar ytt ac na vynno ef y|gyngho+
ri na|y dysgv ac na phentyo* yr hynny. kystal. yw. hynny. ac. erchi. yt. y|gyghori
a|y dysgu tra vo juang dy gar. neu dy uab. kyt boet drwc gan+
thvnt. A|phan del oet vdunt a|phwyll ef a|daw cof udunt y|kyg+
horev ac yna y|katwant. Yn erbyn fraeth na|chynhenna yn ouer
o eiriev. kystal. yw. hynny. ac. erchi. ytt. nac ymryssonych a dyn ynuyt ampwy+
llic. namyn taw wrthaw. kanys dywedut a rodet y|bawb ac ny ro+
det doethinep ont y rei. Kar di ereill mal y|caro ereill dithev.
ac velly byd da o|th olut wrth y|rei da. val na|th ymlyno di|dim
o drygyon damweinyev. kystal. yw. hynny. ac. erchi. yt. rybuchaw da y|dynyon da
ac wyntev a rybuchan da y|titheu. ac ny bydy gan neb gas. FFo
rac chwedyleu geu ac na dechreu vot yn awdur vdunt. kystal. yw.
hynny. ac. erchi. yt. na dechreuych lunyaw chwedyl o|r|byt na geu na gwir
vo. kany doeth drwc y|dyn eirioet o dewi. ac ef a|doeth o dywe+
dut gormod a bot yn fraeth. Peth a|addawer ytt nac addaw
ditheu hwnnw y|arall yn geugant. kystal. yw. hynny. ac. erchi. yt. nat eddewych
vyth da amlys. kanys breint amlys vyd hwnnw yny keffych yth
vedyant. kanys odit yw kaffael dyn o|r byt yn gyn fylonet
o|e weithret ac o|e eir. ac ef a edyf dyn lawer peth ar ny|s kywi+
ro. Pan volo arall di byd vrawdwr dy|hvn arnat. ac na chret
 na*|ch*. y|ereill yn vwy noc ytt dy|hvn. kystal. yw. hynny. ac. erchi. yt. pan gano