Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 3 part ii – page 27

Breuddwyd Pawl

27

vawr weirthyawc waet. A gouyn a oruc pawl pwy oedynt. LLy+
ma hep yr anghel y|rei ny|chetwis eu diweirdep ac a|bechassant
wrth eu karant ac a|dorrassant eu priodasseu. ac a|ladassant eu
plant ac a|y bwryassant yn vwyt y|bryuet neu y|mewn dwfyr y|w
bodi neu yg kyfyrgoll arall. ac ny wnaethant eu penyt kyn ang+
hev. Odyna y|gwelei bawb gwyr a gwraged y|mewn tan ac ya.
a|r tan y|llosgi* y|neill hanner vdunt. a|r oeruel yn kyrrydu yr han+
ner arall ac yn|y gyruachv. LLyma hep yr anghel y|nep a|argyweda+
wd y|r rei ymdiueit ac y|r gwraged gwedw. Ac ef a|welei bawl
gwyr a gwraged yn eu seuyll yn veirw o newyn a llawer o vwyt
gyr eu bronn ac ny|cheffynt wy dim. LLyma hep yr anghel y|nep
ny|chetwis eu hvnpryt.  Odyna y|gwelei bawl yn lle arall. henwr
yn rwym yrwng petwar diawl. ac ynteu yn vdaw ac yn wylaw.
Pawl a|ouynnawd pwy oed hwnnw. Esgob gwallus vu hwnn hep
yr anghel ny|chetwis gyfreith duw. ac ny bu diweir nac o|vedwl
nac o|eir nac o|weithret namyn kybyd vu a thwyllwr a|cham·ryuy+
gus. ac am hynny y|byd arnaw ynteu an·eirif o boenev hyt dyd|bra+
wt. Ac  yna y|dyuawt pawl. Och. Och. Och. gwae wynt y|pecha+
duryeit oc eu geni. Yna dyuawt yr anghel wrth bawl. paham
yd|wyly di bawl ac yd ochy ny weleisti eton dim o|boenev uffern.
Ac yna dangos pydew idaw. a seith inseil arnaw. Saf o|bell hep
yr anghel. kany elly diodef drewyant y|pydew. A|phan egoret y
pydew y|kyuodes dreweant ohonaw mal y|tebygei bawl y|uot yn
waeth no holl boenev vffern. Pwy|bynnac hep yr anghel a|digw+
ydo yn|y pydew hwnn. ny byd cof amdanaw vyth gyr bronn duw.
Y|rei hynny hep yr anghel ny|chymerassant vedyd yn enw duw.
ac ny|chredassant knawt ohonaw na|e eni o|veir wyry. ac ny
thalassant degwm yr eglwys. ac a|dremygassant eu kyfnesse+
iuieit. ac ny|chymerassant gymvn o gorff yessu grist nac o|y
waet. Odyna y|gweles pawl gwyr a|gwraged noethyon
a|phryuet a nadred yn eu bwyta. a|hynny pob vn ar benn y|gi+
lyd megis deueit y|mewn keil. A chyn dyfynet oed y lle yd
oedynt yndaw ac o|r nef hyt y|llawr.