Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 38 – page 63r

Llyfr Blegywryd

63r

a|rodo arglỽyd y ỽr. a|chymyn a|del y offeirat y|gan y|ma  ̷ ̷+
rỽ. a da a del y vedic y gan y claf. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
T ri hỽrd ny|diỽygir. vn yỽ hỽrd gỽr ac aryf yn  ̷ ̷
y elyn am y|gar gỽedy as gofynho yn|y tri dad  ̷+
leu. a|heb gaffel iaỽn. kyt|as llado nys diỽc. Eil yỽ
hỽrd gỽreic ỽryaỽc yn|y|chyỽyres a|e dỽy laỽ yn|y kyf+
arffont. kyt boet marỽ ny diỽygir. Trydyd yỽ o|rod+
ir tỽyll·vorỽyn y|ỽr. a gỽedy y|phrofi y|chaffel yn tỽ+
yll vorỽyn. gỽedy rodi mach ar y|morỽyndaỽt. kyt
as gỽanho y|gỽr a|e laỽ neu a|e troet dros y gỽely ac
na|s llado. ny|s diỽc idi. yr hỽrd hefyt a ỽanher yndi
a bonllosc; ny diỽygir idi. llather y|chrys hagen tra
e|chefyn yn gyfuch a|thal y|phedrein. a|thu rocdi yn gy+
fuch a gỽarr y|chont. a|e gollỽg a|r hỽrd hỽnnỽ yndi
heb y difỽyn. a|hynny yỽ kyfreith tỽyll vorỽyn.
Teir marỽ tystolyaeth yssyd am tir. ac a|safant
y|ghyfreith a|barn. vn yỽ o|r kyffroir dadyl
am tir yn llys. a|e|theruynu y|gỽyd gỽyr y|llys gỽedy
bo marỽ y|rei hynny oll; tystolyaeth eu hetifedyon
hyt y|gorỽyron neu achỽanec a|gredir am yr hyn
a|glyỽssant y|gan eu ryeni o|r dadyl honno.a|r rei
hynny a|elỽir am tir. Eil yỽ henaduryeit o|bleit y