Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 38 – page 62v

Llyfr Blegywryd

62v

peiler. pan ythyer yn|y orỽed o|e sefyll. Teir gỽarthr+
ud kelein ynt. gofyn pỽy a|ladaỽd hỽn. pieu yr elor
hon. pieu y|bed neỽyd hỽn Tri anefeil vn·troetaỽc ys+
syd. march. a|milgi. a|hebaỽc. a|torho troet vn o|r tri y
ỽerth oll a|taTri|phren ryd y|pop adeilỽr maestir. eu
kaffel y|gan y|neb bieiffo y coet. mynho y coetỽr na
vynho. nenpren. a dỽy nenfforch. Tri|pheth ny|thelir
kyn coller yn ranty. kyllell. a|chledyf. a|llaỽdyr Teir
gafel nyt atuerir. vn dros ledrat. ac vn ar vach ny|chy+
mhello. ac vn dros alanas. Tri ryỽ tal yssyd y|gỽyn+
ỽr geutỽg. neu atỽerth. neu eturyt. Tri ymdilỽg
o rỽym haỽl yssyd; gỽirtỽg. neu ỽaessaf. neu ynuyt+
rỽyd. Tri chargychỽyn heb attychỽyl. vn yỽ gỽreic
gỽedy yd yscarho a|e gỽr yn gyfreithaỽl. a|chyssỽyn+
vab gỽedy gỽatter o genedyl yn gyfreithaỽl. a|thref+
tadaỽc pan del y|dilis gỽedy y bo yn arglỽydiaeth
arall. o iaỽnder nyt ymchoel drachefyn. T* tri acha+
ỽs y gossodet kyfreith; kyntaf yỽ y geissaỽ dysc rac
gỽneuthur aghyfreith. Eil yỽ yr gỽaret aghyfreith
o|r darffei y|gỽneuthur. Trydyd yỽ yr cospi y neb
a|ỽnelei aghyfreith. trỽy dirỽy a|chamlỽrỽ a|r kyf+
ryỽ a|dylyei. Tri da nyt reit mach arnunt. da