Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 38 – page 53r

Llyfr Blegywryd

53r

yn gyntaf y dyly y|brenhin yn hedychaỽl gỽaran+
daỽ yn|y llys amrysson y|neb a ỽrthỽyneppo y|r bra+
ỽtỽr. ac odyna atteb y braỽtỽr ol yn ol. Odyna y neb
a|dyỽetto yn erbyn y|braỽtỽr a|dyly datganu trỽy
lyfyr kyfreith braỽt teilygach no|r hon a|dangoss+
es y braỽtỽr os dichaỽn. ac velly y|goruyd ef y|bra+
ỽtỽr. Ony|s dichaỽn; y braỽtỽr a oruyd. kany dich+
aỽn neb anheilygu braỽt yn erbyn gỽystyl y|bra+
ỽtỽr onyt gan dangos braỽt a vo teilygach no
honno. yn yscrifenedic. Os yr amrysson o|r dỽy pl+
eit a vyd y|ghyfreith yscrifenedic erbyn yn erbyn;
y dosparth yna a|dodir ar ganonỽyr a arueront
o|ỽiryoned. a|r hyn a ỽeler nessaf y|r ỽiryoned; tei+
lygaf yỽ y|gynhal yn|y gyfreith. O r dyry neb y|+
ystyl yn erbyn braỽt a|rodo braỽtỽr. ac a|datgano
heb lyfyr kyfreith kydrychaỽl; y braỽtỽr bieu deỽ+
is ae rodi y ỽystyl yn|y erbyn. ae godef trỽy y|gỽrth+
ỽyneb hỽnnỽ ae yna ar oet braỽt teilygach o
gyfreith yscrifenedic. o|r rodir gỽystyl; y neb y gorfer
arnaỽ; collet ỽerth y tafaỽt. Os godef ef kyn gor+