Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 38 – page 51v

Llyfr Blegywryd

51v

Braỽtỽr hagen o vreint tir ny|cheiff ỽerth dros y
vraỽt. kanys gỽassanaeth y tir yỽ. Yspeit pop
braỽtỽr y rodi braỽt rỽg dadleuỽyr ony|s gỽybyd.
pymthec niỽarnaỽt. kany dylyir gossot oe˄t dad+
leu yn llei yspeit no hynny. ac os braỽtỽr sỽydaỽc
vyd; yna barnet y dadyl a oed ar oet; neu atuer+
et y sỽyd y|r brenhin heb amgen gollet. kany dyly
neb gynhal sỽyd yn hỽy noc y|gallo y gỽassana+
ethu yn amseraỽl. Os braỽtỽyr o vreint tir a arch+
ant oet am varn. ae o pedruster. ae o eisseu re* o|ỽyr
y llys; y rei kydrychaỽl a gaffant oet heb tỽg. a|r
brenhin a|dyly kymhell y|rei absen o|ỽys trỽy vech+
niaeth neu afel pop vn ohonunt y|r eil llys. a|ph+
ỽy|bynhac ohonunt yn|yr oet kymeredic hỽnnỽ.
a tremycco y ryỽ ỽys honno heb a·chaỽs aduỽyn;
kamlyryus vyd. y rei kydrychaỽl hagen barnent
y dadyl. neu tygent na|s gỽdant rac colli kam+
lyryeuac yn|yr eil oet yn|y tryded lys; barnent y
dadyl yn diescus. neu|r brenhin a|gymero elchỽyl
gafei paỽb ohonunt. ac a|e kynhalho hyt pan va+