Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 38 – page 12v

Llyfr Blegywryd

12v

def. vn yỽ o ỽadu o|r talaỽdyr y mach. Eil
yỽ o gaffel o vn o|r kynnygyn tystolyaeth ar
y llall trỽy ymhyaỽl yn llys. Trydyd yỽ
o lyssu o vn tyston y llall. T·ri|pheth ny ~
henynt o vechni; agheu. a chlefyt. a charch  ̷ ̷+
ar. Y neb a vo mach dros dyn. ony|s tal
y talaỽdyr yn oet y dyd. oet pymthec ni+
ỽarnaỽt a geiff y mach yna. os ar da m  ̷ ̷+
arỽaỽl y byd mach. ac ony|thal y talaỽdyr
yna; oet deg|niỽarnaỽt ar|hugeint a geiff
y mach yna. ac ony|thal y talaỽdyr yna; oet
deg|niỽarnaỽt a deu vgeint a geiff y|mach
yna. ac ony thal y talaỽdyr yna; talet y m+
ach e|hunan. Os ar da byỽaỽl y byd y mach.
ac na|thalho y talaỽdyr yn oet y dyd. oet py  ̷+
mthec niỽarnaỽt a geiff y mach yna. ac ony
thal y|talaỽdyr yna; oet deg|niarnaỽt* a|geiff
y mach yna. ac ony|thal y talaỽdyr yna; oet
pump diỽarnaỽt a geiff y mach yna. ac ony
thal y talaỽdyr yna; talet y mach e|hunan.