Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 72r

Llyfr y Damweiniau

72r

yr ford o bob tu idi a deu perchennaỽc
haỽl yn| y perued. Ar dỽy ganllaỽ yn nes+
saf udunt. Pleit yr amdiffynnỽr ac*
eu llaỽ deheu ar y ford. A phleit yr haỽl+
ỽr ae llaỽ asseu ar y ford. Ar deu righyll
yn seuyll ger bron y deu gyghaỽs. ~
AC yna y mae yr haỽlỽr gouyn pỽy
y gynghaỽs. Pỽy y ganllaỽ. Ac yna
gouynher idaỽ a dyt ef colli neu caffel
yn eu penn hỽy. Ac yna dywedet ynteu
y dodi. Ac odyna Gouynher yr amdiff+
ynỽr a| dyt ynteu ym penn y pleit a uo y
gyt ac ef. Ac yna y mae iaỽn idaỽ ynteu
adef y dodi. Ac y mae iaỽn kymryt bot
yn colli caffel yr hyn dywedassam ni
uchot. A honno a| elwir yn tyllwed. Ac
odyna kynghaỽssed ac odyna kymeret
yr ygnat y dỽy gynghaỽssed ac eu dat+
canu ar gyhoed kyn kychwynu oe le