Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 69r

Llyfr y Damweiniau

69r

euydyeit Cany dyly yr estronyon
na dỽyn y gerenhyd nae wahanu a hi.
tat braỽt kefynderỽ keferderỽ keifyn gorcheifyn gorchaỽ
llaỽfrud
mam  braỽt keuynderỽ kyferderỽ keifyn gorcheifyn gorchaỽ
O deruyd y dyn llad arall yg kynllỽyn
neu trỽy uurdỽrn. Galanas deu+
dyblyc a| tal. Canys fyrnic yỽ ac ynteu
yn eneit·uadeu am y neill alanas
ar llall ar y genedyl ae dihenyd yn+
teu yn ewyllis yr arglỽyd nae lad
nae losgi. Nae grogi a| uynho. Os
gwadu a| wna rodet wat llad kele+
in yn deudyblyc. Sef yỽ hynny. llỽ
chue chan wr. O deruyd y dynyon