Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 67v

Llyfr y Damweiniau

67v

Onyt hyn a deruyd idaỽ. kymryt
tir o·honaỽ a mynet y ureint 
mab uchelỽr yr caethet hagen
uo y tir ef; kyn rydhet uyd a| thir
mab uchelỽr. Ac o hynny allan
amobyr ac ebediỽ a tal ynteu ual
y tal mab uchelỽr kyn no hynny
ny thalei namyn a| talei etling.
Amobyr merch penkenedyl. ~
Punt. Pob kyuryỽ dyn or
a| talho amobyr kymeint uyd am+
obyr y uerch ae ebediỽ e hun. ~
Amobyr merch penkerd ae ebe+
diỽ e hun or a estynho arglỽ+
yd penkeirdaeth idaỽ. chweuge+
int. Pob kerdaỽr arall ony ure+
intyssit y dylyet e| hun na thref+
tadaỽc uo nac alltut y·uelly y