Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 66v

Llyfr y Damweiniau

66v

talu pedeir ar| ugeint yn| y ebediỽ
ae da y am hynny yr arglỽyd Os
gỽreic uyd un ar pymthec. Amo+
breu merchet y gwyr a dywedys+
sam ni uchot. Kymeint yỽ ac ebe+
diỽ eu tadeu [ Ny thal gỽreic 
uyth namyn un amobyr. Sef y
tal hỽnnỽ o ureint y tir yd hanyỽ
o·honaỽ ac ny dyly neb talu dros+
ti namyn hi e| hun Onys rodei y
that neu y brodyr neu y chene+
dyl ac na chymerynt mach ar y
hamobyr. y rodyeit a| dylyant y
talu Cany chymerssant uach ar+
naỽ. Sef achos gỽreic namyn un
amobyr ỽrth ureint arglỽyd y tir
hỽnnỽ y byd. Ac nyt ỽrth ureint
y genedyl namyn ỽrth ureint y