Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 65r

Llyfr y Damweiniau

65r

rann un o·honunt a dyly y mab 
maeth. O deruyd rodi kymraes y
alltut. mab honno a dyly rann bra+
ỽt o tref tat. Ac ny dyly hỽnnỽ rann
or tydyn arbenhic nac o sỽyd hyt
y trydyd dyn. Ef ae uab ae ỽyr
o hynny allan kymeret iaỽn or
sỽyd ac or tydyn breinhaỽc Ony der+
uyd bot yr alltut yn gyholaeth
gỽydel neu seis. A hỽnnỽ a dyly yn
diannot a sỽyd a| rann or tydyn bre+
inhaỽc. Ac o hynny y telir gwar+
thec dyuach. Sef yỽ gwarthec
dyuach Rann y tat alltut Canyt
oes genedyl idaỽ yn un wlat ac ef
ac ny rennir y gwarthec hynny
hyt y seithuet ach mal galanas a+
rall namyn hyt gyuerderỽ. O deruyd.