Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 54r

Llyfr Cyfnerth

54r

ỽr o genedyl arall. Talu a dylyir
yr alanas honno. Ac o·dyna y diwat
ynteu rac gỽneuthur yr eil gyf+
lauan o·honaỽ. Eil yỽ talu galan+
as oll eithyr keinaỽc a dimei. Ac or
byd godor am hynny a llad dyn or
genedyl am y godor hỽnnỽ nyt oes
ouyn arnaỽ. Trydyd yỽ pan en+
llipyer gwiryon am gelein ae holi
ac ony diwat erbyn oet kyfreith+
aỽl. Or lledir dyn or genedyl ny dy+
lyir dim ymdanaỽ.
TRi oet kyfreithaỽl y dial kele+
in y rỽng dỽy genedyl ny hanff+
ont o un wlat. Enuynu haỽl yn| y
dyd kyntaf or gysseuin ỽythnos y
lladher y gelein. Ac erbyn penn y py+
theỽnos ony daỽ attep. kyfreith. yn ryd+