Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 47v

Llyfr Cyfnerth

47v

aminogeu tir nyt amgen gỽr o bob
randir or  dref y ỽybot kyuran
rỽg kenedyl a| charant pan uo amrys+
son rỽng dỽy tref. Ar meiri ar rig+
hylleit ar kyghelloryon y ỽybot ca+
Llys bieu teruynu [ dỽ teruyneu.
ac gwedy llys llan. Ac gwedy llan
breint. Ac gwedy breint kyngwar+
chadỽ ar diffeith. Ty ac odyn ac ys+
gubaỽr yỽ kygwarchadỽ. lle rannkyfreith.
TRi lle y rann. kyfreith. Un o·honunt
Or tyf kynhen rỽg dỽy tref
am tir a theruyn ac wynteu yn un
ureint. Gwyrda brenin. bieu teruy+
nu hỽnnỽ os medrant. Or byd pe+
drus dyledogyon y tir; paỽb bieu
tygu y teruyn Odyna rannent yn
deu| hanher rỽng y dỽy tref y hamrys+