Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 46v

Llyfr Cyfnerth

46v

y gilyd nac oe da nac oe lỽ. Tir kyt
kyny bo namyn un oe etiuedyon
heb diffoddi; Ef a| dyly caffel cỽbyl
or tir. Gwedy ranher hagen y bre+
nhin a uyd etiued yr neb a diffodo.
TRi meib yn tri broder un uam
un dat. Ac ny chan y deu rann
o tref eu tat gan eu braỽt un uam
dat ac wynt. Un o·honunt mab
llỽyn a pherth; Ac gwedy cael y m*
mab hỽnnỽ kymryt y wreic o rod
kenedyl or gỽr a chaffel mab or un
wreic honno. Ny dyly y mab hỽnnỽ
rannu tir ar mab a gaffat kyn
noc ef yn llỽyn ac ym perth. Eil
yỽ or byd yscolheic a| chymryt gỽ+
reic o rod kenedyl a chaffel mab
o honno; Ac odyna kymryt or ys+