Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 43r

Llyfr Cyfnerth

43r

TRi ryỽ dadanhud tir yssyd. karr.
A beich. Ac eredic. Os dadanhud
beich a uernir y| dyn. Tri dieu
a their nos gorffowys a| geiff yn diha+
ỽl. Ac yn| y trydydyd dir yỽ atteb yr neb
ae holo. Ac yn| y naỽuet dyd barn. Os
dadanhud karr a uernir idaỽ. Pump
nieu a phum nos gorffowys a geiff yn
dihaỽl. Ac yn| y naỽ·uet dyd y dyry at+
tep yr neb ae holo. Ac yn| yr eil naỽuet
dyd barn. Os dadanhud ar ac eredic
a|uernir idaỽ gorffowys a| geiff yn·do
haỽl yny ymchoelho y geuyn ar y das
y kynhayaf. Ac odyna yn naỽuet dyd
racuyr y dyly atteb yr neb ae holo. Ac
yn yr eil naỽuet dyd barn. Pỽy| byn+
hac y barnher dadanhud idaỽ o kyfreith.
ny eill neb y uỽrỽ or dadanhud namyn