Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 41r

Llyfr Cyfnerth

41r

y lỽ yn| y meint y gỽnaethant y llỽgỽr
ac ar nys tyngho talet or llỽgỽr. Pỽy| byn+
hac a| gaffo iaỽn am yt llygredic gan ys+
grybyl. Ny dylyir am y kalafrỽt hỽnnỽ
na thal na daly ysgrybyl arnaỽ Gobreu
SEith punt yỽ gobyr merch gwraged.
brenhin. Ac yr uam y telir. Ar gỽr a
tal y cowyll Canys tir a|telir idi. O·d|a mer+
ch breyr gan ỽr heb rod kenedyl pan atter
Sef yỽ y hegwedi. Chwech eidon kyhyt
eu kyrn ac eu hysgyfarn. Merch tay+
aỽc tri eidon uyd y hegwedi. Or kym+
er gỽr gwreic o rod kenedyl. Ac os gat
kyn penn y seith mlyned. Talet y hegwe+
di idi. Punt a| hanher uyd y chowyll.
Chweugeint uyd y gobyr. Os gwedy
penn y seith mlyned y gedir. Bit rann deu
hanher y·rydunt Onyt breint a|dỽc ra+