Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 40r

Llyfr Cyfnerth

40r

llỽdỽn a llỽdỽn. Ar kyfreith. honno a| elwir te+
litor gwedy halaỽc lỽ. O deily dyn ys+
grybyl ar yt a bot amrysson rỽng y deilat
a| pherchennaỽc yr ysgrybyl. y deilat bieu
tygu caffel blaeneit ac olyeit yr ysgry+
byl yn| yr yt. Or deily dyn ysgrybyl ag+
hynneuin yn| y yt. Neu yn| y weir. Ac ym+
lad or rei hynny yn| y gwarchae a llad o
lỽdỽn y llall. Perchennaỽc yr ysgrybyl
bieu talu y llỽdỽn a ladher ar deilat a
uyd ryd. Or llad ysgrybyl trefgord llỽ+
dỽn ac na ỽyper pỽy ae lladho. Doet y
perchennaỽc attunt. A rodent llỽ dir+
nabot. Ac odyna Talent y llỽdỽn y rif
eidon. Ac or byd eidon moel. Bit rann deu
eidon arnaỽ. Ar kyfreith. honno a| elwir llỽ+
yr dal wedy llỽyr tỽng. Or byd bu+
geil trefgord y tystolaeth ef a| credir