Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 39v

Llyfr Cyfnerth

39v

neu y telir y kyffelyp. y neb a| gaffo gỽ+
ydeu yn| y yt. Torret fon a uo kyhyt ac
o penn y elin hyt ym blaen y uys y bychan
yn| y refhet y mynho. A| lladet y gỽydeu
yn| yr yt. Ac a| ladho y maes or yt. Tal+
et. y gỽydeu a gaffer yn llygru yt trỽy
ytlan neu ysgubaỽr. Gwasget wialen
ar eu mynygleu a gadet yny uont uarỽ.
y neb a| gaffo iar yn| y ysgubaỽr neu yn| y
lin. Dalet y iar yny dillyngher o ỽy. Neu
or deily y keilaỽc. Torret ewin idaỽ. Neu
dillygher o ỽy yng kyueir pob iar or a uo y+
n| y ty. y neb a| gaffo lloi yn| y yt. Dalet
or pryt pỽy gilyd heb laeth eu mameu.
Or llygrir yt y neb yn ymyl trefgord.
Ac na chaffer daly un llỽdỽn arnaỽ. ky+
meret ef y creireu a deuet yr tref. Ac
or tỽng llỽ dirnabot. Talent yr yt y rif