Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 19r

Llyfr Cyfnerth

19r

PEnkerd a geiff y tir yn ryd. Ef bi+
eu gobyr merchet y beird a uo y dan+
aỽ. Pedeir ar| ugeint a geiff o gyuarỽs
neithaỽr. Pan uynho y brenin. waran+
daỽ kerd; Canet y penkerd deu canu yg
kynted y neuad. Un o duỽ. Ac arall or
teyrned. Odyna canet y bard teulu y
trydyd. Pan uynho y urenhines kerd
 ystauell; Canet y bard kerd o camlan
 a hynny yn disson rac teruysgu yn| y
neuad. Bard a enillo cadeir uyd y pen+
kerd. Ny cheiff bard erchi dim heb gan+
yat y penkerd. Pan wnel yr arglỽyd
kyfreith. na rodher dim y kerdoryon digyf+
reith uyd y penkerd. Breint gof llys
GOf llys a geiff penneu a thraet y gwa+
rthec a ladher yn| y llys. Bỽyt idaỽ
ef ae was a geiff or llys. yn rat y gỽna