Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 14r

Llyfr Cyfnerth

14r

gegin ac ae sycha. keinaỽc a geiff
ynteu o bob un or crỽyn pan ran+
her. y tir a geiff yn ryd. A march
byth yn osseb y gan y brenin. A rann
a| geiff o aryant y gwestuaeu.
DRyssaỽr ysta +Breintdrysaỽr  
uell a geiff y ystauell  
tir yn ryd. A march byth yn osseb y
gan y brenin. Gwiraỽt kyureithaỽl
or llys. A rann o aryant y gwestuaeu.
Dylyet y pengwastraỽt Breintpen+
yỽ caffel crỽyn gwar +gwastraỽt
thec; Nyt amgen croen ych y gayaf
a chroen buỽch yr haf y wneuthur
kebystreu y ueirch y brenin. A hynny
kyn rannu y crỽyn rỽg y distein
ar sỽydwyr. Rann deu ỽr a| geiff o
aryant y gwestuaeu. Pengwas+