Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 37 – page 11v

Llyfr Cyfnerth

11v

hyd brenin. gwedy kalan raguyr. y
naỽ·uet dyd o rag·uyr y dyly y penky+
nyd dangos y gỽn ae kyrn ae kyn+
llyuaneu ae trayan or crỽyn yr brenin.
Hyt naỽuet dyd o raguyr ny cheiff
y neb ae holo atteb gan y penkynyd
onyt sỽydaỽc uyd. Cany eill neb or
sỽydogyon gohir dadyl y gilyd or byd
ae barnho. Rann deuỽr a| geiff y pen+
kynyd y gan kynydyon y gellgỽn
or crỽyn. Rann gỽr a| geiff y gan ky+
nydyon y milgỽn| y penkynyd a
dyly trayan y brenin. or crỽyn Canys
idaỽ e| hun y| trayna brenin. lle y penky+
nyd ar kynydyon gantaỽ yn neuad
y brenin. is colouyn gyuerbyn ac ef.
Corneit o lyn a| daỽ idaỽ ym bob kyfe+
dach y gan y brenin. Neu y gan y uren+