Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 36B – page 3

Llyfr Blegywryd

3

durdaỽt kyfreith yn eu plith ỽrth
eu reit yn wastat ac yn paraỽt.
Ac o gyghor y doethon hynny rei
or hen gyfreitheu a gynhalaỽd.
Ereill a wellaỽd. Ereill a dileaỽd
yn gỽbyl a gossot kyfreitheu ne+
wyd yn eu lle. Ac yna y kyhoedes
y gyfreith yr pobyl yn gỽbyl. ac
y kadarnhaaỽd y aỽdurdaỽt vd  ̷+
unt ar y gyfreith honno. Ac y|do  ̷+
det emelltith duỽ ar eidaỽ ynteu.
ac vn* gymry oll ar y neb nys kat  ̷+
wei rac llaỽ megys y gossotet ony
ellit y gỽellau o gyfundeb gỽlat
ac arglỽyd. Kyntaf y dechreuỽys
y brenhin kyfreith y lys peunyd  ̷+
yaỽl. ac or dechreu y gossodes; pet  ̷+
war sỽydaỽc ar|hugeint yn|y lys.
nyt amgen p