Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 36A – page 74r

Llyfr Blegywryd

74r

ac ỽrth hynny y dywedeis ny eill yr eil dadanhut
ỽrthlad y kyntaf. yr holl vrodyr ieuaf ampri+
odoryon ynt ar gaffel dadanhut kyt kaffo
pob vn y ran. ac ỽrth hynny y| dywedir na| ỽrth+
lad ampriodaỽr ampriodaỽr arall. Megys y
may braỽt yn etiued dylyedaỽc o| tref y| tat
velly y| mae y| chwaer yn etiued dylyedaỽc
oe gwadaỽl trỽy yr hỽn y kaffo hi ỽr priaỽt
dylyedaỽc o| tir nyt amgen y gan y| that neu
y| chytetiuedyon or tric ỽrth gyghor y| rieni
ae chytetiuedyon. Os keitwat a gyll adneu
heb golli y| da ynteu ef a| dal y| gollet oll o| gy+
freith llyfyr kynaỽc hagen a dyweit bot yn
haỽs y gredu or dygir y| da ynteu yn| lle+
drat. y gyt ar| llall a| gwelet torri ar y| ty ef
a| dyly hagen tyghu a| dynyon y| ty gyt ac
ef y vot ef yn iach or da hỽnnỽ. or clydir y
dayar hagen dan y| ty gỽedy gỽnel ef y gy+
freith y vot ef yn iach; brenhin bieu dayar
ac ny dyly keitwat vot drosti Or dỽc neb
adneu at geitwat; y| gadỽ a| cholli peth or da
a| bot ymdayru rỽg y| keitwat ar perchenna+
ỽc y| da am| y da. y keitwat bieu tyghu ef ar
vndyn nessaff y|w