Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 36A – page 73r

Llyfr Blegywryd

73r

naỽuetdyd yn| y erbyn. 
Peteir taryan yssyd a  
rỽg kynhennusson. ar 
deturyt gỽlat megys kad   +
drat ky·ssỽyn. a|chadỽ kyn k   +
eithryn am| ledrat gwaessaf n 
aghyfarch heb treis heb ledrat  
cỽbyl ỽrtheb ac nyt cỽbyl dihe 
nyt cỽbyl am·dyffyn vn or teir  
namyn kanthỽy* mal y bo haỽs y  
trỽy y taryan a gaffo no hebdi. ac v 
galỽ gỽarant nyt cỽbyl diogelrỽyd 
nyt cỽbyl ỽrtheb namyn keissaỽ neb 
a| ỽrtheppo drostaỽ ac a| wnel cỽbyl drosta 
ac ỽrth hynny pỽy bynhac a gaffo gwa+
rant saffent ell deu ygyt ỽrth gyfre+
ith yn| y llys yny teruyner y da·dyl oll
trỽy varn y| rydunt ar haỽlỽr kany ell+
ir. gỽybot o un fford kyn barn teruyne+
dic ae vn ohonunt a| uo kelus ae ell deu
ae na bo kelus vn ae na| wys heuet a
mynho y gwarant drostaỽ e hun a| thros
y da kynhennus a| thros amdyffynnỽr