Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 6r

Llyfr Cynog

6r

y dat Ti am kyrcheist kyrch kyhoedaỽc y ar y teu
di. hyt ar y meu inheu hep achos heb defnyd ac
ar tir uy arglỽyd ac ar y hedỽch. Sef kyrch a
kyrcheist kyrch kyhoedaỽc a godefaỽc trỽy lit a
bar a gwenỽyndra ac aghyfreith ac anghyuarch
ac amharch ar yr arglỽyd a|e arglỽydiaeth
ac yr godef diuur a distryỽ ac estỽng arnaf
innheu. Trỽy ryn a gosgryn a dyrchaf a gos+
sot a bonclust. A briỽ. a chleis ac yssic. a| chnith
a gwallt bonwyn. A| gwalltrỽch a| thỽn* ar croe 
ac ar kic ac asgỽrn. A gweli agoret. A gwaet
ellygedic o dyrnaỽt ar penn hyt laỽr. A hỽnnỽ
a| elwir Gwaet hyt rann. Gwaet hyt len. Gwa+
et hyt laỽr. A gwaetledu tir yr arglỽyd trỽy
amaharch* ac aghyfreith ar yr arglỽyd. A
meuel a chewilyd a sarhaet a| chyhoed a| chollet
ac eisseu y minheu. Ac os amheuy mi a|e pro+
uaf arnat. Ac os gwedy mi ny|s gadaf it o
uynet y| ryghot a|th wat hyt y gatto kyfreith. oreu.
Attep yr amdiffynnỽr yỽ Cỽbyl wat yỽ
genhyf ui na wneuthum y ti na dyrchaf
na gossot na gryn na gosgryn. Na gwaet
na gweli na meuyl na chewilyd na sarhaet nac
y ti nac y|th arglỽyd. Nac y|th kenedyl. A chyme+