Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 66v

Llyfr Cynghawsedd

66v

Sef| achaus eỽ y da a| dewededy arnaf| y y dỽyn
en agkeuarch. deuot ty a|th canyat a ỽu ymy
dỽyn e| da ac eỽ gychỽyn. ac od| amheỽy dy hen+
ne e| mae ymy digaun a|y gỽypo. Ac ar e kyfreith
e| dodaf| y y da a| gychỽyneis yneỽ gan de ỽot
dy a|th canyat na dely hỽnnỽ emhwelu y|th
warchadu dy traygeuen namen gan ỽe
mod yneỽ am canyat canyt kyfreithaul y dodyỽ
e| genyt a bot y myneỽ digaun a wyr bot
en wyr a| dewedaf. Os guadu a guna er
haulur gater y prau er amdifenur ac o+
fyna idau triget y da ganthau ac ony fyn+
na atuerer y da traygeuen yr haulur.
Os ef a| deweit er haulur. Dyoer ep ef er
egneit ar guyrda e| tystaf| y ry| dalu o·honoty
arwayssaf o·honof| y o uot ỽy mod y am cany+
at y gychỽyn y da hỽn. Ac ar e kyfreith e dodaf| y ỽe
mot y en ỽr dewis a my a ssaỽif a|y nyssa+
ỽyf ar tystolyaeth a dewedeysty arnaf| y e
bot en anolo. canỽyf gỽr dewys y am
meỽ a| dewyssaf pallu yty. ac urth henne
y dodafyneỽ ar kyfreith eny pallo dy arwayssaf
yty deleu ohonafyneỽ deuot y da trayge+
ỽen ar y breint e bỽ gent. Ac urth a dewede+
ys yd archaf| y ỽraut yr egneit. Os tewi
a guna er amdifenur yn erbyn henne bar+
ner