Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 61r

Llyfr Cynghawsedd

61r

 Deruid y den holy tyr a dayar o keuran
brodyr ne keuenderu neu keuerdyry Jaun
eỽ dyuot ar e tyr a| dewedut o·honau ef e haul
herwyt e| delyo a|y ỽot ef en pryodaur a ỽot
enteỽ hep ran o|r tyr hun. ac ossyt a amheỽo
y| ỽot ep ran o|r tyr hun bot ydau dygaun a
gỽypo e ỽot ep ran a chenyty ỽe ran. ac ossyt
a amheỽo e| ỽot ef en pryodaur bot ydau dy+
gaun a gatwo e priodolder. Ony gỽedyr y
ỽot ef en deledauc ar kefran o|r tyr hun Ja+
un eỽ keuran ac ef. O guedyr enteỽ Jaun
eỽ muynhaỽ e| keytweit a|y gubidyeit. O ssef
a deweit er amdifenur. Dyoer ep ef Ny gua+
daf y dereỽoty en priodaur ema. Eyssoys tu
a| thal a| ceueysty am e| lle hon a tytheỽ a|y ce+
mereyst ac e| mae gennyt. ac od| amheỽy dy
henne e| mae ymy digaun a guyr e ỽot en
wyr. ac ar e kyfreith  e| dodaf| y urth re| caffael oho+
naty de cubyl na deley| ditheỽ emy dym. Os a+
def er haulur byt ar| a| gauas. Os guata en+
teu muynhaer gubydieit er amdifenur. os
ef a deweit enteỽ. Dyoer ep ef dechreu holy
a guneuthym a| dewedut ỽe mot en deledauc
ema a bot ỽe ran genyty o|r tyr hỽn ar da+
yar. ac o bey a amheỽy ỽe mot en deledauc
bot emy dygaun a|y guypo ỽe mot en de+