Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 56v

Llyfr Cynghawsedd

56v

e*| haul ac ony| sauant ydau collet y haul en dra+
gewedaul. os er amdiffenur a| deweit. Dyoer
ep ef cen dewethych ty ỽot de tat ty en alltud
treftadauc eỽ ef en lle ar lle. ac od| amheỽy
dy henne e| mae ymy digaun a|y gỽyr. ac ar
e| kyfreith. e dodaf| y yr rody ohonaf| y ỽethaer y e| tref
tadauc ac nad emchuel mab treftadauc ar+
all en treftadauc arnaf| y ony urthynepa
er haul ydau hamgen no henne barner idau
y guybidyeit. ac o| ssauant ydau dyỽarner er
haulur ena. Os ef a deweit er haulur. Dyoer
ep ef ar keyt ac dewedeys y myỽy a| dodeys
guybidyeit ar ỽot en wyr a| dewedeis o|m am+
heỽet. ac ar kyfreith e| dodaf| y na deley guybidyeit
cenedy en erbyn er rey meỽyneỽ eny wyper
a| ssauant a|y ny sauant can amheỽet e de*
dewedeys. Jaun eỽ barnu ydau ac na mỽ+
ynhaer er ỽn o|r lleyll canys e amheỽ ef a
O Deruyd e den holy tyr [ gnathpuyt.
a dayar o vamuys a| dewedut rody e| ỽam
ef en agkyfreithaul a| bot en alltud e tat enteỽ ac
enteỽ en menu treftat en| e dyd hedyỽ. ac ena
atep o|r amdiffenur. Dyoer ep ef cen boet
alltud de tat ty. a ket rodỽyffy ỽe chuaer
ydau ef en angkyfreithaul de tat a s mamỽys
eyssoes en lle arall ac enteỽ a|y cauas hy o
wyr a kyfreith. ac ef a ayth en treftadauc eno.
ac ossyt a amheỽo henne e| mae ymy dyga+
vn a|y guyr. kehyt ac e| dewedeys. ac ar. kyfreith.