Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 3v

Llyfr Cynog

3v

llys kyn  a thyst ar uach. A chadỽ gwe+
dy gỽrthot. Ac o|r byd kyghassed* am y tri hynny
ual hyn y byd. Os llyssu a wna dyn kyn no braỽt.
Tystet y llall arnaỽ yr llyssu o·honaỽ kyn no bra+
ỽt ar colli y dadyl o·honaỽ. [ A dywedet ynteu
na cholles y dadyl yr llyssu kyn no braỽt. Sef ford
na|s colles trỽy penn dylyu o·honaỽ llyssu kyn bra+
ỽt. Ac nat mỽynant idaỽ llyssu gỽedy braỽt haỽl
ac atteb. Ac ymlyssu ac ymtystu a uyd a gwir
a kyfreith. A phỽy| bynhac a lysso yna y dyly llyssu ac yna
y llysseis inheu. Ac yn ol y gyghaỽssed y byd bra+
ỽt a thrỽy pen hynny na thykya llys gỽedy braỽt
[ atteb y llall yỽ. Muredic yỽ yn| y kyfreith. Pỽy| bynhac
a llysso yn an amser. Ac ny lysseist titheu yn amser
Sef yỽ amser y lyssu tyst. Pan datuero tyst y tys+
tollaeth. Ac nyt pan dywetter y uot yn tyst. Pan
dywedeis i y uot ef yn tyst. yna y llysseisti ef a
chyn dywettỽn i y uot ef yn tyst. Ny ỽydut ti a
oed tyst ef a|e nat oed. A chanys gỽydut titheu
ny dylyut y ueiaỽ nay lyssu. A chany dylyut nae
ueiaỽ nae lyssu. Ny dyly kyfreith. ny|s gỽnel. A chanys
gỽneuthost titheu. Mi a dodaf ar y kyfreith. yr colli o+
honot titheu dy dadyl. Tyst ar uach yỽ hỽn
O|r byd haỽl ac attep am kynogyn a mach a gỽa+
du o|r mach. A dywedut o|r haỽlỽr mae genhyf