Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 36v

Llyfr Iorwerth

36v

yd ydys yn| y dodi yn eu pen hỽy.
Llyma paỽb o|r gỽybydyeit yn
dywedut y sauant. llyma paỽb
o|r dỽy pleit yn amheu gỽybydyeit
y gilyd na|s dygant yr dygyn ket
as dywettont ar eu tauaỽt leueryd.
Jaỽn yỽ yr ygneit yna eu kreir+
aỽ. Ac gỽedy as kreiro. Jaỽn yỽ ud+
unt mynet allan ac edrych yr hyn
iaỽnaf vrth a glyssynt. Ac o gwe+
lant bot yn well tyst·yon y neill
rei noe gilyd. Diuarnent y gwa+
ethaf y tyston. O deruyd bot yn
gystal y tyston. diuarnher yr am+
diffynnỽr Can edewis ef tyston
a| uei well noc a| oed gan y llall ac
na|s kauas. Ac yna y mae iaỽn yr
ygnat barnu dyuot yr haỽlỽr yr
tir ar y breint yd oed pan kych+
wynnỽyt yn agkyfreithaỽl y arnaỽ. Ac
gỽedy hynny y mae iaỽn yr ygne+
it proui y keitweit y edrych a| dỽc
pob rei o·nadunt hỽy bot yn prio+
daỽr y pleit y maent yn| y chynne+
lỽ. A dywedut o keitweit pob rei