Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 2r

Llyfr Cynog

2r

dylyir tal am adef. Titheu a dyly talu ymi can adef+
eist. [ Nyt adeueis i uy mot yn kynogyn ac
ny holeist ti uiui trỽy kynognaeth; kynogyn arall
a holeisti a minheu a dywedeist ti uym bot i yn uach
y ti. a chyn dywettỽn i y mot yn uach y kynogyn
a wadaỽd hyt nat oedỽn inheu. A kyfreith. a uarnaỽd bot
yn iaỽnach gwat y kynnogyn. Nom gyrr i arnaỽ
ar kynnogyn a cauas y wat. A chanys gwadaỽd y kyno+
gyn uiui trỽy wir a chyfreith nyt ỽyf uach inheu
ac nat vyf kynnogyn ny dylyaf na thalu na chymhell.
Ar dadyl honno a elwir teithi mach. [ Os yr haỽlỽr
yn| y dadleu a| haỽl y kynnogyn a gwadu o|r kynogyn
ac ardelỽ o·honaỽ ynteu o uot mach idaỽ. yr ynat a
dyly gouyn a|e mach y mach. Ac os y mach a dyweit
y gỽr racco a| welaf ui ym gwadu Ony rodes ef uiui
yn uach nyt ỽyf inheu. Os y kynogyn a dyweit
na rodeis. A mi a wadaf na dylyet na mechniaeth
nat oes yr gỽr racco arnaf ui. Os yr haỽlỽr yna
a dyweit. Mi a|e prouaf arnat a mi ac a| uo digaỽn
y gyt a| mi. Tystet y mach yna yr uynet yr haỽl
y arnaỽ ef. A bot yn kyfreith. yr haỽlỽr dewissaỽ y haỽl
a|e ar y mach a|e ar y kynogyn. Ar dewis o·honaỽ
ynteu y haỽl ar y kynogyn. Ar uynet yr haỽl y arna 
ef o|r ford honno y dyly mach bot yn dilỽ ac yn didal.
Ac yn adefedic gantaỽ y uechniaeth. Ac yma y ter+
uyna y gynghassed honno