Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 24v

Llyfr Iorwerth

24v

arall ar da. Ac na bo gantaỽ dim a| talho namyn
da kyt. kyfreith. a| dyweit na|s dyly. Eissoes yr arglỽ*
a| digaỽn bot yn uaen dros iaen a chanhadu yr
mach rannu y da a gỽystlet y mach o hỽnnỽ. O deruyd.
y dyn mynet yn uach. A| chyn teruynu y uechniaeth
mynet yn glauỽr neu yn uanach neu yn diwyll
ny dylyo atteb o·honaỽ. kyfreith. a| dyweit dylyu o·honaỽ
kywiraỽ a edewis tra uo byỽ. Ac un o|r lleoed ny dy+
ly mab seuyll yn lle y dat yỽ hỽnnỽ. Sef achos yỽ hyn+
ny Canyt edewis y dat dim o|r da idaỽ. Ny dyly ynteu
yna seuyll yn lle y dat namyn sauet yr eglỽys. Pỽ+
y| bynhac a holo da trỽy edewit. holet trỽy bri duỽ;
Pỽy|bynac a|holo da trỽy echwyn neu uenffic. neu
adneu neu luneith a wnelher yg gỽyd kyhoed. ho+
let trỽy ỽybydyeit. Pỽy| bynhac a holo da trỽy
ammot holet trỽy amotwyr. Ny dylyir dodi gỽ+
ybydyeit ar alanas nac ar sarhaet. Nac ar waet
nac ar weli. Nac ar fyrnigrỽyd. Nac ar kynllỽyn
nac ar losgi tei. Nac ar ledrat. Nac ar uach. Nac ar
kyrch godefaỽc. Nac ar odineb. Nac ar treis. Nac yn
lle y| dylyo gỽybydyeit neu keitweit nac yn lle y bo re+
ith gossodedic o kyfreith. Sef achos yỽ hynny Cany dyly gỽ+
ybydyeit diffodi reith; ~
Pỽy| bynhac a uynho holi tir holet pan uynho
O naỽuet dyd kalan gayaf allan. Neu o naỽ