Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 22v

Llyfr Iorwerth

22v

mach ac adaỽ mab o·honaỽ. y mab yna a| tal dylyet
y dat. A rei a dyweit o myn y wadu mae uỽch benn
bed y dat y dyly. kyfreith. a| dyweit na dylyir erlyn bed y dat
o|r mab. Namyn dylyu o uab y mach marỽ gwassana+
ethu mechniaeth y dat o kyfreith. ual y gwassanaethei y
dat. Ony byd mab idaỽ. y arglỽyd a dyly seuyll
yn lle mab idaỽ Canys o byd reit kymell y uechni
arglỽyd a|e kymell. Ny dyly. kyfreith. uot y rỽng diha+
ỽl a|e gilyd. T* Pỽy| bynhac a| tygho anudon
am uechni Camlỽrỽ a| tal yr arglỽyd os erlyn arnaỽ
O| deruyd. y wreic rodi bri duỽ ar peth a|e wadu yn kyfreithaỽl
gỽraged a|e gwatta gyt a| hi. Rei a| dyweit na
dygỽyd gỽystyl o laỽ uach hyt yn oet dyd a blỽ+
ydyn. kyfreith. a| dyweit y dygỽyd gỽystyl o laỽ tri
dyn. Sef tri ynt. arglỽyd. A mach. A pherchenn+
aỽc. Sef achos yỽ hynny. Arglỽyd a uyd mach
ar bob da adeuedic ac am hynny y dygỽyd o|e laỽ
ynteu gỽystyl neu o laỽ y wassanaethỽr. O laỽ
arglỽyd neu o laỽ uach nyt reit mach ar dilysrỽ+
yd gỽystyl Canys arglỽyd yssyd uach ar bob da
adeuedic ny bo mach seuydlaỽc arnaỽ. y gan perch+
ennaỽc da y dylyir mach ar dilyssrỽyd. Ny dyly neb
dywedut nat el yn uach dros y gilyd O|r byd kyf+
ryỽ ỽr ac y dylyo uynet yn uach. llawer hagen
o dynyon ny dyly uynet yn uach Cany dylyant