Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 21v

Llyfr Iorwerth

21v

yn aỽssen kynnogyn. Nys dyly y dỽyn Ony byd ne+
gydyaeth kyfreithaỽl. O gwelas ynteu negydyaeth yn erbyn
haỽlỽr kyn no hynny. Ef a dyly rodi gỽystyl kynnogyn
yn| y aỽssen. O chanhata y kynnogyn yr mach roddi
gỽystyl a| talho punt yn lle un. keinaỽc. a dygỽydaỽ y gỽystyl
ny barn. kyfreith. talu o·honaỽ ef dracheuyn namyn dimei Ca+
nys hynny yỽ trayan. keinaỽc. kyfreith. O deruyd. y dyn rodi kystal punt
yg gỽystyl dimei. A dygỽydaỽ y gỽystyl. Ny ỽrthuerir
kystal ac un fyrdling dracheuyn Canys e| hun a| lygrỽys
y ureint am y gỽystyl. [ y neb a| ỽystlo gỽystyl adeue+
dic a| thebygu ohonaỽ am na rodes mach arnaỽ bot y
gỽystyl yn anilis. kyfreith. a| dyweit uot y gỽystyl yn dilis
gỽedy dygỽydho. O ryd mach peth maỽr yng gỽystyl
peth bychan kyfreithaỽl yỽ yr haỽlỽr y gymryt. A chet collo
hỽnnỽ kyn no|r oet. Ny daỽ dracheuyn namyn trayan
y uechni. y mach hagen a tal cỽbyl yr kynnogyn Ca+
nys aghyfreithaỽl y rodes. O deruyd. bot mach ar deu+
dec. keinaỽc. a| dyuot oet y deudec. keinaỽc. Ac nat oes ar helỽ
y kynnogyn dim namyn march a| talho punt a dy+
uot yr haỽlỽr ar mach ar y kynnogyn y kymhell
y deudec. keinaỽc. A dywedut o|r kynnogyn nyt oes gen+
hyf a| talỽyf namyn uy march ac ny ỽystlaf i hỽnnỽ
ac ny|s talaf. Ny dyly y mach yna dỽyn y gỽystyl hỽn+
nỽ yny gyuarcho arglỽyd. ar arglỽyd a dyly canha+
du iddaỽ rodi y gỽystyl hỽnnỽ rac bot haỽlỽr yn colle+