Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 18r

Llyfr Cynog

18r

a adefant eu bot yn tyston mỽy no chynt. Ac ỽrth
hynny y gelwir hỽnnỽ llyssu tyst kyn noe amser
ac y dyly y neb a|e llysso colli y dadyl Onys llyssa yna
y kyuarch a| dyly mynet tracheuyn ar yr ygnat
y uenegi a dywetpỽyt ỽrthunt. Ac eilweith y
dyly y kyuarch dyuot y ouyn yr tyston a| ynt 
tyston y eturyt eu tystollaeth. Ac yna y dylyir
mynet yn eu herbyn o gellir. Sef ual y llyssir hỽy
O tirdra. O wreicdra. O alanastra. O|r byd gỽr
o ỽyned ny dylyir credu y eir ar ỽr o powys nac gỽr
o poỽys ar ỽr o ỽyned. Na gỽr o deheuparth ar
ỽr o powys neu o ỽyned. Canys y| teir aghywlat
hynny yssyd yg kymry. A chanys mynych anuun+
dab y rỽg pob un o·nadunt a|e gilyd. Ny dylyir
credu gỽr o un o·nadunt ar ỽr o|r llall. Ac ny dyly+
ir credu ysgymun geruyd y eno* ar cristaỽn. Na
lleidyr kyuadef. Nac a uo bỽyt wahard yn llys
nac yn llan ny dylyir credu y eir ar hedychỽr. Nac
effeirat gỽreigaỽc Can ymedewis ef a|e kyfreith. Ny
dylyir y credu ynteu yng kyfreith[ Ar tyst kyntaf
a dywetto y tystollaeth y dyly y neb a uo yn| y erbyn
dywedut kyts* dywetych ar dy wallaỽgir* ny|s
dygy yr dygyn. Ac os gorthaỽ a wna y tyst y+
na y dyly ynteu tystu arnaỽ ef nat ydiỽ yn dỽ+
yn yr dygyn a dywot ar y wallaỽgeir. Ac na dy+
lyir credu y wallaỽgeir ynteu. Os y tyst a dyweit