Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 113r

Llyfr y Damweiniau

113r

her. Sef achos na|s dylyant. Cany dyly
un dyn talu galanas. Ac na dyly kenedyl
talu gweithret anyueil eu kar. Ac vrth
hynny hỽn yỽ yr un lle y telir y llofrud yn
lle y weithret. O deruyd. y dyn dylyu da y arall
a| cheissaỽ o·honaỽ talu da aghyuodedic am
y dylyet. Ny dylyir y kymryt nac yn tal
nac yg gỽystyl. Ony byd na bo da arall am+
gen ar y helỽ. Sef yỽ da aghyfodedic. da ny
aller y dỽyn ford y mynher. O deruyd. y dyn uy+
net y hely. A dechreu ellỽng ar ỽydlỽdỽn. ~
pa anyueil bynhac uo. a chyuaruot kỽn se+
gur ac ef a|e lad. y kỽn kyntaf a|e kynhe+
lỽys bieiuyd. Onyt kỽn yr arglỽyd uydant
y cỽn segur. A llyna hyt y dyly yr helỽr kyn+
taf bot yr anyueil yn| y ardelỽ yny ymhoelo
y vyneb partha* ac adref. A|e keuyn ar yr
hely. ket bo y kỽn ef yn hely. Ac ynteu gỽe+
dy ry ymadaỽ a|e kỽn. Ny dyly dim o·honaỽ
ket llado y kỽn segur ef. Namyn y neb bi+
eiffo y kỽn diulin. O deruyd. y fordaỽl y ar y
ford gwelet gỽydlỽdỽn. A| bỽrỽ ergit idaỽ
a maen neu a saeth a|e uedru. Jaỽn yỽ idaỽ
y erlit yny godiwedo. Ac nyt iaỽn idaỽ y
saethu nae ymlit Onys meder y ar y ford. ~
Pỽy| bynhac a uynho hely pysgaỽt. A chy+
uodi pysgaỽt ohonaỽ a|e hymlit. Ac ar y