Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 35 – page 112v

Llyfr y Damweiniau

112v

unt. Tystolaeth a ellir ar eir a gweith+
ret. Ac ny ellir ar uedỽl. Hyn a| dieinc
rac llỽ gweilyd. Arglỽyd. ac esgob. mut.
a bydar. a dyn aghyfyeith a| gwreic ueich+
aỽc. Ny thal un anyueil kyndeiraỽc y
gyflauan a wnel. Ny thal un anyueil
brỽydrin y gilyd. Sef yỽ hỽnnỽ. Ny thal
ystalỽyn y gilyd. Na tharỽ y gilyd. Na baed
y gilyd. Na hỽrd y gilyd na bỽch. Na cheilaỽc
na cheilagỽyd. O lladant hỽy aniueileit e+
reill; hỽy a|e talant. O deruyd. y dyn tannu
rỽyt ar uor neu ar tir. A dyuot a|e gỽy+
deu a|e aniueileit ereill ac eu briwaỽ ach+
os y rỽyt. A briwaỽ y rỽyt gan yr aniue+
ileit. Ny diỽc un o·nadunt y gilyd Canys
dyfredic ynt. O deruyd. mynet eidon neu
anyueil arall yn rỽyt. A briwaỽ y rỽyt a
dianc yr anyueil. Jaỽn yỽ y diuỽyn Canys
iaỽn yỽ tannu rỽyt. O deruyd. dylyu da y dyn
ac am y da hỽnnỽ rodi oet idaỽ. kyfreith. a| dy+
weit na dyly y ỽrthot Cany rodir oet na+
myn y keissaỽ yr  da. Pỽy| bynhac
a roder oet idaỽ. Neut eidaỽ yr oet. Gỽna+
et ynteu a| uynho a|e arhos yr oet. A|e talu
kyn yr oet. Pa anyueil bynnac a ladho
dyn bonhedic. A cheissaỽ o|r kenedyl gossot
galanas amdanaỽ. Nys dylyant ket adef+