Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 50

Llyfr Iorwerth

50

Gỽreic a dyly traean sarhaet y gỽr; nac o|e lad
y sarhaer nac o beth araỻ. Ny|dyly reithwra+
ged vynet y·gyt a gỽreic nac am ledrat nac
am alanas nac am vach. namyn reith o wyr.
Kyfreith a|dyweit na dyly gỽreic cowyỻ gỽedy
blodeuho o·ny|s|diheura y chyfnessafyeit y
am y that a|e mam a|e brodyr a|e chwioryd. a
hynny yny vo seith|nyn. Sef y dyly blodeu+
aỽ; o|e deudeg|mlỽyd aỻan. a hyt ympenn y
deugein mlyned y dyly veithryn. Sef yỽ hyn+
ny; pedeir blyned ar|dec a deugeint y dyly vot
yn|y hyeuengtit. a|gỽedy hynny peidyaỽ ac ym+
dỽyn. O deruyd. rodi morỽyn y wr; a chyn kyscu
genthi. kaffel cam o·honei. ỽrth vreint y gỽr
y diwygir idi. ac nyt ỽrth vreint y braỽt. a
honno a|elwir morỽynwreic. ac o threissir hi;
ef a|dylyir talu y chowyỻ idi. O|deruyd. enỻibyaỽ
gỽreic am wr; Y treigyl kyntaf ỻỽ seith wraged
a|e diheura. Yr|eil treigyl ỻỽ pedeir gỽraged ar
dec. Y dryded weith ỻỽ deg·wraged a|deuged* a|deu+
geint. ac o hynny aỻan. ỻỽ deg·wraged a|deuge+
int bop treigyl. O|deruyd. y|wreic ỻad gỽr. hi a|dyly
kaffel keinhaỽc paladyr. a ỻyna y dyn a|e dyly
ac ny|s tal. Pob arglỽydes a|dyly amobreu gỽ+
raged y chyfoes. Gwreic maer bisweil a|dyly
amobreu gỽraged y vaerdref. Nyt oes vreint y