Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 4

Llyfr Iorwerth

4

gwledychu gỽedy y brenhin. ac a|dyly bot yn
enrydedussaf yn|y ỻys gỽedy y brenhin. a|r vrenhines.
Ef a|dyly bot yn vab y|r brenhin neu yn
nei. Y le yn|y ỻys yỽ y·rỽng yr osp a|r penn+
hebogyd. yn chwechet gỽr ar seic y brenhin.
Y letty yỽ. yn|y neuad. a|r mackỽyeit y·gyt ac  ̷
ef. y gynneu y tan ac y gaeu y drysseu. Y  ̷
ankỽyn yỽ yn diuessur ar vỽyt a ỻynn. a|e
hoỻ dreul o goprys y brenhin. a phan vo
marỽ etlig. ef a|dyly adaỽ y veirch a|e gỽn y|r
brenhin. kany dyly ef talu ebediỽ onyt hynny.
Sef achaỽs na|s dyly. ỽrth y vot yn aelaỽt
brenhin. Sef yỽ aelodeu y brenhin. Y veiby+
on. a|e nyeint a|e gefynderỽ. Rei a|dyweit
bot yn etlig pop vn o|r rei hynny. Ereiỻ a
dyweit nat etlig neb namyn y neb y rodho
y brenhin. gobeith a gỽrthrych idaỽ ef. Ef yỽ
y trydyd dyn a dyly kynnal kyuedach yn|y
ỻys. a|gỽassanaethwyr rac y vronn ef yn se+
uyỻ yn eu gỽassanaeth megys rac bronn y
brenhinNy dyly mynet un nos y ỽrth y brenhin.
o·ny|s mynn e|hun. Gỽerth etlig yỽ traean
gỽerth y brenhin. heb eur. Naỽd etlig yỽ dỽyn
y dyn yn niogel. Ebran y varch yn diuessur.
Y gỽn yn vn werth a chỽn y brenhinYr etlig
a|r rei a dywedassam ni uchot a vydant ar  ̷