Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 35

Llyfr Iorwerth

35

canu kyntaf yny deruyno y diwethaf. Vn
sarhaet ac vn werth yỽ a|r gof ỻys. chwe|bu
a chỽeugeint aryant y sarhaet. Y werth yỽ
chỽe|bu a chỽeugein mu. 
U Nuet ar|dec yỽ yr olchydes. hi a|dyly y
bỽyt a|e diỻat o|r ỻys. a seic pan vo y brenhin.
Hi a|dyly anrec y gan y vrenhines. y|dyd y|golcho
idi. Y naỽd yỽ hyt y bỽryo a|e golchbren. Y
sarhaet yỽ traean sarhaet y gỽr. ac o·ny byd
gỽryaỽc; hanner sarhaet y braỽt. ac ueỻy
am bop gỽreic. Uchot y traethassam ni o|r
sỽydogyon ac eu breinheu. Yma weithyon y
traethỽn o gyfreitheu gỽlat. 
N aỽ tauodyaỽc yssyd. Sef ynt y rei hyn+
ny. arglỽyd y·rỽng y deuwr. abat y·rỽng
y deu vynach. Tat y·rỽng y deu uab. O|r byd
un o|r rei hynny uchot ny mynno dodi ym
penn y tri thauodyaỽc. kyn·ny|s mynho y|ỻaỻ.
kyfreith a|eirch dodi yn eu penn. Pedweryd
yỽ ygnat ar y vraỽt. O|r deruyd y un o|r dỽy
bleit y bu y gyfreith rydunt wadu y vraỽt.
a|r ỻaỻ yn|y hadef. geir yỽ y eir ef yna ar y
vraỽt. Pymhet yỽ mach am y vechni. O deruyd
y hadef. a|dywedut o|r neiỻ mae ar beth maỽr
y mae yn vach. a|r ỻaỻ y mae ar beth bychan.
kan adefỽyt y vechni; credadỽy yỽ ef. py ar