Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 34

Llyfr Iorwerth

34

N aỽuet yỽ y gof ỻys. ef a|dyly y dir yn ryd
a|e vỽyt pressỽyl. a seic pan vo y brenhin.
Ef a|dyly gỽneuthur kyfreideu y ỻys oỻ yn
rat dyeithyr tri|pheth. Sef yỽ hynny. penn
gỽaeỽ. a|gỽarthaf cant caỻaỽr. a thedyf bỽ  ̷+
yaỻ gynnut. am pob un o|r tri hynny ef a  ̷
dyly tal y lauur. Ef a|dyly gỽneuthur kyf+
reideu sỽydogyon y ỻys yn rat. ỽynteu bieu
a|diỻat y anrydedu ef ỽrth bop anrec. ef bieu
amobyr merchet y gofein. Ef a|dyly y geinyon.
Ef a|dyly y wiraỽt kyntaf a|del y|r neuad. Y le
yn|y ỻys yỽ y talueingk yn ymyl yr offeiryat
teulu. Y naỽd yỽ o|r pan|dechreuho y weith y bore
yny teruyno y nos honno. Y sarhaet a|e werth
D Ecuet yỽ penkerd. [ megys y rei vry.
Ef a|dyly y dir yn ryd. Y le yỽ ar|neiỻ|laỽ
yr ygnat ỻys. Ef a|dyly dechreu kerd yn gyn+
taf o duỽ. a|r eil o|r arglỽyd bieiffo y ỻys neu
o araỻ. Ny|dyly erchi namyn penkerd. ac
o|e gyt·enniỻ ef a|e gedymdeithon dỽy rann
a geiff ef. Ef a dyly y gan bop kerdaỽr gỽe+
dy yd ymadaỽho a|dysc. pedeir ar|hugeint. Ef
a dyly pedeir ar|hugeint y gan bop gỽreic a
rodher y wr ac ny|s caffo gynt genthi. Ef a dy+
ly amobyr merchet y kerdoryon. Y·gyt a|r etlig
y|dyly kyscu. Y naỽd yỽ o|r pan dechreuho ef y  ̷