Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 240

Ystoria Adda

240

herwyt eu tad a dodynt abertheu y duỽ bop
blỽydyn ar y mynyd. a dodi eu hoffrỽm yn
y tan. a duỽ a gymerth yn uotlaỽn offrỽm
abel. herwyt cadỽ a honaỽ* dedyf iaỽn. ac
offrỽm caym ny|s kymerth ef yn votlaỽn.
Ac o achaỽs hynny. y kymerth caym gyg+
horuynt yndaỽ ỽrth uodlonockau o duỽ ẏ
offrỽm ẏ vraỽd ẏn uỽy no|r eidaỽ ef. Ac o gas
a maỽr greulonder y lladaỽt ef ẏ vraỽd abel
a gen assen. a fan welas adaf llat o|r braỽd ẏ
llall. ef a dywaỽd. ae ti ẏr un nẏd mad y|th
greỽyd o wreic. duỽ a|ỽyr na dygyfnesseiff|i
ar uẏ gỽreic drỽy bechaỽd. Ac ỽynt a oetynt
deugein mlynet a|chant o oed. A gỽedy hynny
drỽẏ gymynediweu duỽ ef a greaỽt mab
yr hỽn a elwid seth. a hỽnnỽ a uu ỽr da ac
ufyd o|e dad. A gwedẏ hẏnnẏ ẏ bu vyỽ adaf
seith cant mlynet. Ac ef a greaỽt llawer o ue+
ibyon a merched. Ac velly ẏ bu adaf. ban
gẏfriuer yr holl ulỽynydet y·gyd.XXX~
mlynet a naỽ cant. ẏn nẏffrẏn ebron. ac
ẏn|ẏ diwet gwedy godef o·honaỽ ef dralla+
ỽd maỽr a llauuryaỽ y dayar. kyscu a|wna+
eth ef a goffowys*A dechreu a wnaeth ef
ystyryaỽ am ẏ hir uuchet ef a|e uaỽr dra+
llaỽd o|e drygyet a|e dolurẏeu. hyd pan