Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 230

O Oes Gwrtheyrn Gwrthenau

230

kadeỻ hyd ỽarỽ anaraỽd.vj. blyned. O anarỽd
hyd pan|aeth hyỽel ab kadeỻ rỽein xviij. blyned.
O|r pan. aeth hyỽel rỽein. yny ỽu ỽarỽ.xix.
blyned. O ỽarỽ hyỽel hyd ỽeith karno ỽn blwydyn.
O ỽeith karno hyd ỽeith ỽeibon idỽal.i. blỽydyn.
O ỽeith meibon idỽal. hyd ỽarỽ yỽein ab hyỽel
dda.xxiiij. blyned. O ỽarỽ yỽein. yny ỽledychỽys
cỽnt ỽab yỽein xxvij. blyned. O gỽnỽt urenhin
hyd ỽachaỽy yny|orỽu grufut ab ỻywelyn a y ỻas
esgob y|sayson xxxxij. blynet. O ỽeith Machaỽy
hyd pan las grufut ab ỻywelyn.ixblynet. O|r
pan deuth crist yg canaỽt hyt ẏ ỽloythin honno.
xv.a deucant a|mil mlynet. O|r pan las grufut
yny doeth gwilym ỽastard y|r ynys hon.v. mlynet.
ac.xxi. mlynet y gỽladychỽys. O wilym ỽastard
yny las bledyn uab kẏnuyn.viij. mlynet. O
uledyn hyd weith mẏnẏt carn.vj. mlynet. O+
dyna grufut ab kynan a rys ab tewdỽr a or+
ỽuant yna ar trẏhaearnn ab karadaỽc. O ỽeith
mynyt carn yny las rys ab tewdỽr.xiij. mlynet.
O|r pan las Rys yny las gwilym ỽrenhin coch.
vij.mlynet.xiij. y|gwledychỽys. O|r brenhin coch
hyd ỽarỽ karadaỽc uynach.xxij. Mlynet. O
garadaỽc uynach hyd uarỽ kadwaỻaỽn uab
grufut ac y|bu uarỽ maredut ab bledyn.viij.
mlenet. O|r pan doeth crist yg canaỽt hyt y
ỽloythyn hon.MCCCCxvjmlẏnet.